Výrobci
Odběr novinek

Podmínky používání, zásady zpracování osobních údajů a soubory cookie

Podmínky používání, zásady zpracování osobních údajů a soubory cookie

Tyto stránky jsou určeny našim současným i budoucím zákazníkům. Použitím našich stránek akceptujete naše podmínky používání uvedené na této stránce.

Soukromí a diskrétnost

Naše společnost automaticky neshromažďuje ani nezachycuje žádná osobní data (tj. informace osobách, které může identifikovat) od návštěvníků webových stránek.

Pokud vás žádáme o zadání osobních informací, je naší obecnou zvyklostí požádat vás pouze o takové informace, které potřebujeme a chceme použít výhradně pro realizaci vámi zvolené služby (např. nákup a doručení zboží).

Pokud uvádíme, že vaše osobní informace mohou být použity všeobecně pro marketingové účely (včetně přímého marketingu), poskytneme vám možnost nedat nám povolení pro použití těchto informací pro tyto účely a budeme respektovat vaše přání.

Pokud nám udělíte souhlas pro zasílání marketingovým informací a obchodních nabídek, budeme vám zasílat informace, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat.

Jakékoliv osobní informace, které o vás shromáždíme, nemohou být předány žádné třetí straně.

Můžete nás kdykoliv požádat o zpřístupnění údajů, které o vás uchováváme, a pokud jsou nesprávné, na vaši žádost je opravíme nebo vymažeme.

Jakékoliv informace, které nám zašlete a které se netýkají identifikovatelné osoby, ať už obchodní informace, technické informace, informace o společnostech nebo informace jakéhokoliv jiného druhu, nebudou považovány za důvěrné, bez ohledu na to, zda jsou zde popsány nebo ne.

Podmínkou použití těchto stránek je to, že naše společnost může tyto informace volně zpřístupňovat a používat je způsobem, který považuje za vhodný (např. u hodnocení produktů, blog, atp.).

Zásady zpracování osobních údajů

Používáním našich služeb udělujete výslovný souhlas naší společnosti na zpracování vašich osobních údajů pro účely námi nabízených služeb v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů" ve znění pozdějších předpisů, a to až do odvolání písemnou formou.

Potvrzujete, že jste obeznámen se svými právy v souvislosti s přístupem k informacím a jejich ochraně podle §12 a §21 zákona č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Pro plné znění klikněte sem.

Soubory cookie V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických vás informujeme, že od návštěvníků našich webových stránek shromažďujeme a analyzujeme některé informace, které nám pomáhají vylepšovat a rozvíjet služby, které zde nabízíme. Osoba uživatele není na základě těchto informací identifikovatelná a to ani s využitím dalších informací v našem držení. Informace mohou například zahrnovat adresu IP připojujícího se počítače, typ použitého prohlížeče a stránky, které byly navštíveny. K poskytování těchto informací používáme soubory cookie.

Cookie je malý soubor, který webové stránky ukládá na pevný disk uživatele. Tento soubor identifikuje specifické informace z předchozích návštěv na webových stránkách.

Soubory cookie používáme k rozpoznávání opakovaných návštěv na našich webových stránkách pro usnadnění pohybu na webu. Soubor cookie ukládá preferenční místní a jazyková nastavení uživatele a náhodně přiřazení ID relace.

Informace ze souboru cookie shromažďujeme na našich stránkách proto, abychom mohli lépe sledovat počet nových a opakovaných návštěvníků a také pro umožnění interní analýzy navštívených stránek, abychom lépe porozuměli způsobu jejich používání. Tyto informace používáme trvale pro vylepšení navigace na našich webových stránkách a poskytovaných služeb.

Mohu zablokovat soubory cookie?

Mnoho prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení, ale obvykle je můžete odmítnout nebo selektivně přijímat pouze některé soubory cookie pomocí nastavení svého prohlížeče. Pokud nechcete, abychom soubory cookie ve vašem prohlížeči používali, můžete jej nastavit tak, aby soubory cookie odmítal nebo aby vás informoval o pokusu umístit soubory cookie do vašeho počítače vždy, když se o to webové stránky pokusí. Pokud však používání souborů cookie zcela vypnete, může dojít k tomu, že některé vlastnosti našich stránek nemusejí být přístupné nebo se nemusejí správně zobrazovat.

Autorská práva na text a obrázky Autorská práva na veškerý text a obrázky na těchto stránkách patří naší společnosti nebo jejím příslušným držitelům licencí. Můžete si je zobrazit, stáhnout nebo vytisknout pro svou vlastní potřebu a pro oběh striktně ve své organizaci, ale nesmíte je měnit ani dále používat, nebo kopírovat pro jinou osobu, ani je nesmíte komerčně nebo jakkoli jinak využívat, bez předchozího výslovného písemného svolení naší společnosti.